3f mediagroup

POLICYVILLKOR 

Policy för datahantering, integritet och cookies

3F MediaGroup AB, org.nr 559260-2055, Karlbergsvägen 82A, 113 35 Stockholm, (”3F” eller ”vi”) är ett mediehus med fokus på jakt, fiske och outdoor. Varje månad interagerar våra titlar med 1.5 miljoner intresserade i hela Sverige. 3F MediaGroup grundades 2023 och har huvudkontor i Stockholm.

3F MediaGroup AB erbjuder både tryckta och digitala tjänster. Vi kan i vissa fall även erbjuda dig möjlighet att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder någon av våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

3F MediaGroup AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och 3F är inte ansvariga för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

3F MediaGroup AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

1. Inledning
Denna informationstext förklarar hur 3F MediaGroup AB, samt titlar relaterade till moderbolaget, hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Dessa titlar är bl.a Youtubekanalen Jakt är Jakt, samt magasinen Jaktjournalen, Jaktmarker & Fiskevatten, Fiskejournalen, Allt om flugfiske och Härliga Hund. Informationen vänder sig till dig som är:

 • Prenumerant på någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

 • Mottagare av våra medier

 • Kund i vår e-handel

 • Annonsör eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)

2. Vad är personuppgifter?
Om du har beställt en tryckt eller digital prenumeration av någon av våra titlar, eller om du har köpt något i vår e-handel (fiskejournalen.se, jaktarjakt.se), har du ingått ett avtal med 3F MediaGroup och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, ev. titel, kontaktuppgifter till dig som telefonnummer, adress och e-postadress.
3F MediaGroup kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan 3F MediaGroup komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till 3F MediaGroups webbplatser och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.

 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies, pixlar och andra elektroniska hjälpmedel.

 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål. Om du har deltagit i någon av våra tävlingar kan vi även komma att publicera ditt namn och din hemort på vår hemsida för att meddela dig.

När du prenumererar på någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar hanterar vi följande uppgifter som du själv eller genom cookies lämnar till oss:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera, hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra prenumerationsavtal.

 • Ta betalt för prenumerationen.

 • Hantera och leverera det du har beställt i enlighet med samtyckesformulär.

 • För att möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden/tjänster.

 • Utveckla våra varumärken i enlighet med resultat i kundundersökningar samt leverera pris/produkter/info till vinnare/deltagare i tävlingar eller annan marknadsaktivitet.

Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller prenumerationen. Samtycke när du använder våra webbplatser, appar eller sociala medier som samlas in genom cookies alternativt via ett separat samtyckesformulär. Stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt säkerställa betalning.

4. När du är mottagare av våra medier
3F MediaGroup AB samarbetar med övriga koncernföretag avseende adresser/persondata som används för att skicka tidningar/direktmarknadsföring till företag/personer i egenskap av sina branschtillhörigheter/funktioner/yrkesroller på företag/ organisationer.

När du är mottagare av våra B2B-kommunikation (nyhetsbrev), hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som mottagare.

 • Underlätta affärer mellan företag som på något sätt är relaterade till respektive bransch.

 • För att möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden, etc. som ett led att informera och inspirera. 

Vi hanterar dina personuppgifter utifrån stöd av intresseavvägning, dvs att branschnyttan väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

5. När du är eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)
När du är eller varit annonsör samt blivit bedömd som prospekt, hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn, Företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post

 • Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som annonsör

 • Ta betalt för annons/marknadsaktiviteterna.

 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra orderavtal

 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller avtalad annonsering samt betalning av densamma, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt prospektinsamling.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.

7. Information som kan lämnas ut
Utöver att information enligt ovan beskrivna ändamål kan överlåtas till tredje part så som företagskunder och partners, finns även andra fall där vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
3F MediaGroup samarbetar endast med personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller som upprätthåller samma skyddsnivå som GDPR föreskriver.

8. Om cookies
När du använder vår webbplats eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till sådan användning. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part

9. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. 3F MediaGroup kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se längst ner på sidan). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta oss på 3F MediaGroup, hör av dig direkt till någon av våra titlar, eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se). 

Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.

10. Kontaktuppgifter:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

3F MediaGroup
Karlbergsvägen 82A
113 35 Stockholm, Sweden
Org.nr: 559260-2055
E-post: info@3fmediagroup.com